Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 83
  • Tất cả: 70,018
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
Căn cứ công văn số 660/SGD&ĐT-GDTRH ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về việc tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2022-2023. Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau

SỞ GD & ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT SỐ 4 TP. LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do –Hạnh phúc

 

Số: 41/KH-THPTS4TP

TP. Lào Cai, ngày 31 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

 


Căn cứ công văn số 660/SGD&ĐT-GDTRH ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai về việc tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT năm học 2022-2023. Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Lựa chọn những học sinh có nguyện vọng học THPT, có phẩm chất và năng lực tiếp thu nội dung và chương trình cấp học;

- Góp phần thực hiện phân luồng đào tạo học sinh tỉnh Lào Cai học hết chương trình THCS.

2. Yêu cầu

- Thực hiện theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

- Tuyển đủ số lượng theo chỉ tiêu được giao, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và cơ cấu trong diện ưu tiên;

- Đảm bảo chất lượng tuyển sinh để nâng cao chất lượng giáo dục;

- Chủ động, tích cực, quyết tâm cao trong công tác tuyển sinh; tổ chức đúng quy trình, công khai, dân chủ, đảm bảo công bằng, khoa học và đúng thời gian quy định.

II. CHỈ TIÊU:

- Số lớp: 05

- Số học sinh: 220.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Tham mưu với UBND Thành phố; phối hợp với UBND các xã, phường, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các trường THCS để tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ tuyển sinh.

- Tổng kết công tác tuyển sinh; báo cáo về công tác tuyển sinh với UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Đoàn thanh niên và Công đoàn

- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ công tác nhà trường, với các địa phương để làm tốt công tác tuyển sinh;

- Động viên đoàn viên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên.

- Xây dựng hình ảnh nhà trường, tư liệu tuyển sinh

3. Tổ trưởng chuyên môn (Tổ công tác)

- Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ viên;

- Đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh của  tổ viên;

- Thường xuyên báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả tuyển sinh với BGH.

4. Tổ văn phòng

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tuyển sinh.

- Phụ trách công tác hồ sơ thí sinh dự thi.

5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Thực hiện theo kế hoạch và sự phân công của tổ, đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh được giao.

- GVCN hướng dẫn HS đang học tuyên truyền giới thiệu về nhà trường.

6. Tiếp nhận hồ sơ

- Tạo mọi điều kiện để học sinh nộp hồ sơ thuận lợi nhất.

- Ngoài việc tiếp nhận hồ sơ tại trường, nhà trường cử cán bộ, giáo viên, nhân viên đến các trường THCS để tiếp nhận hồ sơ trực tiếp trên cơ sở tự nguyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ 7h30 ngày 21/5/2022 đến 17h00 ngày 27/5/2022.

7. Phương án lựa chọn môn học và hoạt động giáo dục lớp 10.

Phương án 1

 

Phương án 2

Nội dung giáo dục

Tổng số tiết/năm học

 

Nội dung giáo dục

Tổng số tiết/năm học

* Nhóm môn học bắt buộc

420

* Nhóm môn học bắt buộc

420

1. Ngữ Văn

105

1. Ngữ Văn

105

2 . Toán

105

2 . Toán

105

3. Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

105

3. Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

105

4. Giáo dục thể chất

70

4. Giáo dục thể chất

70

5. Giáo dục quốc phòng và an ninh

35

5. Giáo dục quốc phòng và an ninh

35

* Nhóm môn học lựa chọn

350

* Nhóm môn học lựa chọn

350

1. Vật lý

70

1. Lịch sử

70

2. Hóa học

70

2. Địa lí

70

3. Sinh học

70

3. Giáo dục kinh tế và pháp luật

70

4. Tin học

70

4. Tin học

70

5. Lịch sử

70

5. Sinh học

70

* Chuyên đề học tập lựa chọn

105

* Chuyên đề học tập lựa chọn

105

Cụm chuyên đề Toán

35

Cụm chuyên đề Toán

35

Cụm chuyên đề Vật lí

35

Cụm chuyên đề Văn

35

Cụm chuyên đề Hóa học

35

Cụm chuyên đề T.Anh

35

* Hoạt động giáo dục bắt buộc

(Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp)

105

* Hoạt động giáo dục bắt buộc

(Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp)

105

* Nội dung giáo dục địa phương

35

* Nội dung giáo dục địa phương

35

* Môn học tự chọn

105

* Môn học tự chọn

105

Tiếng Trung

105

Tiếng Trung

105

Tổng số tiết học/năm học (không kể số tiết học của môn tự chọn)

1015

Tổng số tiết học/năm học (không kể số tiết học của môn tự chọn)

1015

Số tiết học trung bình/tuần (không kể số tiết học của môn tự chọn)

29

Số tiết học trung bình/tuần (không kể số tiết học của môn tự chọn)

29

8. Tổ chức thi tuyển

- Môn thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

- Lịch thi:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở bì đề thi

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

10/6/2022

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7h20

7h25

7h30

 

Chiều

Toán

120 phút

13h50

13h55

14h00

11/6/2022

Sáng

Ngoại ngữ

90 phút

7h20

7h25

7h30

- Thực hiện nghiêm túc theo Quy chế, trung thực, khách quan và công bằng.

IV. LỊCH CÔNG TÁC: Các phụ lục kèm theo.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Lào Cai (b/cáo);

- PHT,Toàn trường (T/hiện);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

( Đã kí )


Nguyễn Thế Mạnh