Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1488/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX 04/09/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 công tác GDTC, hoạt động thể thao và y tế trường học Tải về
1457/SGD&ĐT-KT&KĐ 30/08/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm học 2019-2020 Tải về
1463/SGD&ĐT-GDTRH 30/08/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT năm học 2019 - 2020 Tải về
3892/BGDĐT-GDTrH 28/08/2019 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020 Tải về
1423/SGD&ĐT-KHTC 23/08/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ kế hoạch tài chính, CSVC trường, lớp năm học 2019-2020 Tải về
1416/SGD&ĐT-GDĐH&GDTX 22/08/2019 Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 Tải về
1376/SGD&ĐT-TCCB 19/08/2019 V/v Hướng dẫn công tác TCCB, xây dựng đội ngũ NG&CBQLGD năm học 2019-2020 Tải về
03/VBHN-BGDĐT 03/05/2019 Văn bản hợp nhất: Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông Tải về
06/2019/TT-BGDĐT 12/04/2019 Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên Tải về
23/2018/TT-BGDĐT 28/09/2018 Thông tư về Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông. Tải về
123