Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020
Số ký hiệu văn bản 3892/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 28/08/2019
Ngày hiệu lực 28/08/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm 3892_bgddt_gdtrhsigned_20190828045518683680_190830082853_20190830034646610.pdf