Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Số ký hiệu văn bản 06/2019/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày hiệu lực 12/04/2019
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Tài liệu đính kèm 06_2019_tt_bgddt.signed.pdf