Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 210
  • Trong tuần: 461
  • Tất cả: 146,953
Thư viện trường THPT số 4 TP Lào Cai giới thiệu sách.

19-20 1Bài tuyên truyền sách tháng 01 năm 2020.pdfA. GIỚI THIỆU THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ

1. Năm học 2014-2015

Thư mục chuyên đề: Tài liệu hướng dẫn sử dụng tin học cơ bản

2. Năm học 2015-2016

Thư mục chuyên đề: Chuyên đề bồi dưỡng Vật lý THPT

Thư mục chuyên đề:Tổng hợp các tài liệu ôn thi TN và thi vào ĐH CĐ

3. Năm học 2016-2017

Thư mục chuyên đề: Chuyên đề bồi dưỡng toán THPT

Thư mục chuyên đề: Tuyển chọn những bài ôn luyện thi vào ĐH,CĐ

4. Năm học 2017-2018

Thư mục chuyên đề: Các phương pháp và bài giảng ôn luyện môn Toán

Thư mục chuyên đề: Tuyển tập các đề thi Olympic 30-4

5. Năm học 2018-2019

Thư mục chuyên đề: Địa chí Lào Cai

Thư mục chuyên đề: Tác gia và tác phẩm của một số nhà văn Việt Nam

6. Năm học 2019-2020

Thư mục chuyên đề: Lịch sử Việt Nam giai đoạn 208 (TCN) đến năm 1407

 

B. Giới thiệu sách hàng tháng

1. Năm học 2015-2016

Bài tuyên truyền sách tháng 9+10 năm 2015.pdf

Bài tuyên truyền sách tháng 11+12 năm 2015.pdf

Bài tuyên truyền sách tháng 01+2 năm 2016.pdf

Bài tuyên truyền sách tháng 03+4 năm 2016.pdf

2. Năm học 2016-2017

Bài tuyên truyền sách tháng 9+10 năm 2016.pdf

Bài tuyên truyền sách tháng 11+12 năm 2016.pdf

Bài tuyên truyền sách tháng 3+4 năm 2017.pdf

Bài tuyên truyền sách tháng 1+2 năm 2017.pdf

 3. Năm học 2017-2018

17-18 9.Bài tuyên truyền sách tháng 9 năm 2017.pdf

17-18 10Bài tuyên truyền sách tháng 10 năm 2017.pdf

17-18 11.Bài tuyên truyền sách tháng 11 năm 2017.pd

17-18 12Bài tuyên truyền sách tháng 12 năm 2017.pdf

17-18 1.Bài tuyên truyền sách tháng 1 năm 2018.pdf

17-18 2.Bài tuyên truyền sách tháng 2 năm 2018.pdf

17-18 3.Bài tuyên truyền sách tháng 3 năm 2018.pdf

17-18 4.Bài tuyên truyền sách tháng 4 năm 2018.pdf

4. Năm học 2018-2019

18-19.9 Bài tuyên truyền sách tháng 9 năm 2018.pdf

18-19.10Bài tuyên truyền sách tháng 10 năm 2018.pdf

18-19.11 Bài tuyên truyền sách tháng 11 năm 2018.pdf

18-19.12Bài tuyên truyền sách tháng 12 năm 2018.pdf

18-19.1Bài tuyên truyền sách tháng 01 năm 2019.pdf

18-19.2 Bài tuyên truyền sách tháng 02 năm 2019.pdf

18-19.3Bài tuyên truyền sách tháng 03 năm 2019.pdf

18-19.4Bài tuyên truyền sách tháng 04 năm 2019.pdf

5. Năm học 2019-2020

19-20 9Bài tuyên truyền sách tháng 9 năm 2019.pdf

19-20 10Bài tuyên truyền sách tháng 10 năm 2019.pdf

19-20 11Bài tuyên truyền sách tháng 11 năm 2019.pdf

19-20 12Bài tuyên truyền sách tháng 12 năm 2019.pdf 

19-20 1Bài tuyên truyền sách tháng 01 năm 2020.pd

19-20 2Bài tuyên truyền sách tháng 02 năm 2020.pdf